Υπηρεσίες

γιαενήλικες

καιπαιδιά!

 

Ενήλικες

Βιωματικά Εργαστήρια, Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης Ενηλίκων, Αυτοεξέλιξη...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Γονείς

Συμβουλευτική Γονέων, Ομάδες Συζήτησης Γονέων, Βιωματικές τεχνικές...
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Παιδιά

Ψυχοθεραπεία παιδιού, Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες παιδιών, Κοινωνική ανάπτυξη...

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Έφηβοι

Ψυχοθεραπεία εφήβου, Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες εφήβων, Κοινωνική ανάπτυξη...
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι. Κάνε με να το βιώσω και θα το καταλάβω

Στείλε μου

Email

Κάλεσέ με

Τηλέφωνο